Janika Keinänen nimitetty konsultiksi

Janika Keinänen, KTM, on nimitetty Eeraan Consultantiksi. Janikalla on useamman vuoden kokemus strategisesta konsultoinnista erityisesti vaativien julkishallinnon toimeksiantojen parissa.

Janika on toiminut seniorikonsulttina vaativissa arviointi-, selvitys- ja tutkimustoimeksiannoissa Owal Group Oy:ssä. Viime vuosina hän on keskittynyt erityisesti eri toimialoja koskettavien reformien vaikutusten arviointiin, markkinaselvityksiin sekä erilaisten strategisten johtopäätösten ja suositusten valmisteluun.

Janikan vahvuutena on kyky hahmottaa kansallisten ja kansainvälisten kehityssuuntien avaamia mahdollisuuksia ja haasteita eri toimijoiden näkökulmasta.

Taustaltaan Janika on kauppatieteiden maisteri kansantaloustieteen pääaineopinnoista.