Etusivu In English

Strategisen johdon kumppani

"Osaaminen – kokemusta, näkemystä ja luovuutta"

Eera muodostaa asiakkaalle konsulttitiimin, joka työskentelee asiakkaalle sopimuksen mukaisissa jaksoissa. Tämä tiimi työstää asiakkaan organisaation rinnalla kasvustrategioita, ja tuo ne sovituin aikavälein yhteiseen keskusteluun asiakkaan johtoryhmän kanssa.

Eeran työskentelyprosessi on saanut nimen KoillisväyläTM. Eeran näkökulma ja lisäarvo asiakkaan mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen muotoutuvat KoillisväyläTM-prosessin varrella, jossa päävaiheet ovat Etsintä, Konseptointi ja Toteutus. KoillisväyläTM-prosessin lopputulemana viemme käytännön toteutukseen liiketoimintakonsepteja, joiden arvioitu liikevaihto viiden vuoden aikajänteellä on asiakkaan nykyliiketoimintaan suhteutettuna merkittävä.

Palvelemme vaativimpia toimeksiantajia, joten voimme hyvällä syyllä uskoa asiakkaamme olevan melkoinen mestari omassa lajissaan. Toiminnan kehittämisen keskeiset lähtökohdat ovat siten löydettävissä asiakkaan nykytilasta, osaamisista ja menetelmistä sekä asiakkaan olemukseen kuuluvista taipumuksista. Tulevaisuutta rakennetaan näiden koeteltujen kyvykkyyksien varassa.

Kuitenkin, jokaisella asiakkaallamme on ylitettävänään kaksi kynnystä:

  1. Aikaa käytettäväksi yrityksen tulevaisuuden muokkaamiseen on aina aivan liian vähän.
  2. Oman toiminnan ja mahdollisuuksien arvioiminen riippumattomin perustein on organisaation sisältä katsoen erityisen hankala tehtävä.

Näiden aukkojen täyttämiseen asiakkaamme hakevat apua. Tällä tavoin muotoutuu luonteva työnjako Koillisväylälle vievällä reitillä.

  1. Asiakas on keskeisenä lähteenä omaa toimintaansa ja historiaansa koskevissa kysymyksissä.
  2. Eera tuo ulkopuolisen näkökulman asiakkaan nykytoiminnan tarjoamien lähtökohtien arvioimiseen ja keskittyy uusien mahdollisuuksien työstämiseen.
  3. Asiakkaan tehtäväksi jää etenemisen ja tehtyjen esitysten arvioiminen sekä niiden toteuttaminen ja hyödyntäminen, Eeran tukemana, kun niin halutaan.

Adolf Erik Nordenskiöld oli suomalaissyntyinen tiedemies ja tutkimusmatkailija, joka osoitti todeksi teorian Koillisväylästä, joka on lyhin meritie Euroopasta Aasiaan.